De Mouterij organiseert iedere zondag van 11.00 tot 15.00 uur een Ontmoetingsdag voor Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen uit de regio Franeker, Harlingen e.o. Op deze dag kunnen deze ontheemde mensen elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en elkaar moed inspreken. In samenwerking met De Skule Welzijn wordt hun een lunch aangeboden en er zal iedere keer een dagprogramma worden opgesteld met gasten, muziek etc.

Op dit moment is er, in samenwerking met PKN Franeker, een programma ontwikkeld om iedere zondag ook taallessen Nederlands aan te kunnen bieden in de naast de Mouterij gelegen Rank, het kerkelijk centrum van PKN Franeker. 

Ons initiatief is nog in wording en telkens zullen wij zaken anders gaan doen om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van onze Oekraïense vrienden. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang van onze Ontmoetingsdagen voor Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen.

Verschillende partijen hebben belangeloos hun steun verleend aan dit initiatief. Wij noemen hier een aantal bedrijven of instanties die wij zeer erkentelijk zijn voor hun steun:

Stadsherberg Franeker

De Skûle Welzijn Franeker

Rotary Franeker / Harlingen

Diaconie PKN Franeker

Diaconie PKN Tzummarum / Firdgum

Caritas RK kerk NW Friesland

Onderwijsgroep Elan ( De Bolder)

HM Montage Welsrijp