Archief

Bouwhistorische opname met waardestelling

Mekenkamp, R., 2014

Documentatie zijgevel kerkgebouw te Franeker

Mekenkamp, R., 2014 (deel 1)

Documentatie zijgevel kerkgebouw te Franeker

Mekenkamp, R., 2014 (deel 2)

Dendrochronologische datering

Borghaerts Datering

Notulen kerkenraadvergadering D.D. 21 april 1828

Mekenkamp, R., 2018

Kanselrestauratie

Adema Architecten 2014

Documentatie metselwerk ”De Mouterij” te Franeker

Mekenkamp, R., 2014

kerkinterieur kerkgebouw te Franeker

Mekenkamp, R., 2018

Schuilkerk met dubbele bodem

Klingers, J., 2018

Voorlopige bevindingen bouwhistorie onderzoek vloer en gracht

Klingers, J., 2017

Jaarverslagen 2018, 2017, 2016, 2015

Bestuur stichting 2018

Beleidsplan 2018 – 2019

Bestuur stichting 2018