Documentatie

Bouwhistorische opname met waardestelling

Mekenkamp, R., 2014

Notulen kerkenraadvergadering d.d. 21 april 1828

Mekenkamp, R., 2018

Schuilkerk met dubbele bodem

Klingers, J., 2018

Documentatie zijgevel kerkgebouw te Franeker

Mekenkamp, R., 2014 (deel 1)

Kanselrestauratie

Adema Architecten, 2014

Voorlopige bevindingen bouwhistorisch onderzoek vloer en gracht

Klingers, J., 2017

Documentatie zijgevel kerkgebouw te Franeker

Mekenkamp, R., 2014 (deel 2)

Documentatie metselwerk ``De Mouterij`` te Franeker

Mekenkamp, R., 2018

Jaarverslagen 2018, 2017, 2016, 2015

Bestuur stichting, 2018

Dendrochronologische datering

Borghaerts Datering, 2018

Kerkinterieur kerkgebouw te Franeker

Mekenkamp, R., 2014

Beleidsplan 2018-2019

Bestuur stichting, 2018